Οι τελευταίες στιγμές του μπογιατζή

Γιατί ο μουσικοσυνθέτης κος Φον Πιάνος, σκότωσε τον ελαιοχρωματιστή κο Πάνο;

Από τότε, τον Φον Πιάνο τον φωνάζουνε φονο-Πιάνο.

Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2013
Κύλιση στην Αρχή