μενού

Ο ναός των Gricks

Θα μπορούσε να είναι η λέσχη των Gricks.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις του ήταν η εγγραφή ισοσκελούς τριγώνου μέσα σε LEGO κύκλο και η περιστροφή μιας πολύ βαριάς κατασκευής.

Η περιστροφή της μαρκίζας:

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017
Κύλιση στην Αρχή