μενού

Πατρική στοργή

- Ρε, πατέρα... Μου έκοψες το χέρι!
- Σκάσε, ρε λαππά! Να, πάρε αυτό.

Πατρική φροντίδα, α-λα Σιθ.

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016
Κύλιση στην Αρχή