Κάνετε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους και περιμένετε λίγη ώρα μέχρι να κατέβουν τα αρχεία. Ανάλογα με το μέγεθός τους (και τη γραμμή σας), θα περάσει κάποιος χρόνος μέχρι να δείτε κάποια αντίδραση στην οθόνη σας.

 

Η μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η χρήση του internet ως βιβλιογραφικής πηγής.

Παρουσίαση 2021 με σημειώσεις.

Ελληνικές γραμματοσειρές για βιβλιοθήκες.

 

Βιβλία:

 

Ηλεκτρονικά βιβλία:

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

 

Πολυμεσικές παρουσιάσεις:

 

Λοιπά:

Τεχνολογία στην εκπαίδευση.

Άλλες πηγές.

Κύλιση στην Αρχή