Ο Σπυρίδων – Θεόδωρος Γερόπουλος, είναι μηχανικός Πληροφορικής. Σαν ειδικός Πληροφορικής, στόχος του είναι να μελετά τις δυνατότητες και τις εφαρμογές της Πληροφορικής και να προτείνει τρόπους πώς να εφαρμόζονται τα προϊόντα της Πληροφορικής στην πράξη, ώστε να δίνουν λύσεις σε προβλήματα. Σπούδασε Πληροφορική στο ΤΕΙ Αθήνας και έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα εξειδικευμένων σεμιναρίων σε τεχνολογίες Πληροφορικής, διαχείριση έργων και εκπαίδευση ενηλίκων. Από το 1992 μέχρι σήμερα, έχει εργασθεί ως:

  • Μηχανικός λογισμικού, με τη χρήση εργαλείων CASE.
  • Διαχειριστής συστημάτων, εξειδικευμένος σε Windows servers.
  • Υπεύθυνος Πληροφορικής σε οργανισμούς, στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.
  • Εκπαιδευτής ενηλίκων, σε εκπαιδευτικά προγράμματα Πληροφορικής.
  • Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, σε μαθήματα Πληροφορικής.
  • Ερευνητής, σε ερευνητικά προγράμματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, τεχνολογίας λογισμικού και τηλεϊατρικής.
  • Σχεδιαστής λύσεων, για πληροφοριακά συστήματα.

Σήμερα, ο κ. Γερόπουλος εργάζεται ως τεχνικός Πληροφορικής σε διάφορους οργανισμούς και ως καθηγητής πληροφορικής σε διάφορα ΚΕΚ. Ταυτόχρονα, δραστηριοποιείται στο χώρο της φωτογραφίας και της παραγωγής video, των εκδρομών με οχήματα 4x4 και στη δημιουργία και προβολή κατασκευών με LEGO®.

 

 

Κύλιση στην Αρχή