Όνομα:   Σπυρίδων - Θεόδωρος
Επώνυμο:   Γερόπουλος
Διεύθυνση εργασίας:   Αρεταίειο Νοσοκομείο - Τμήμα Πληροφορικής,
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 76, 11528, Αθήνα, Ελλάδα.
Τηλέφωνο:   +30 210 7286447
Fax:   +30 210 7211007
e-mail:   spirogero παπάκι [this site] τελεία gr
Ημερομηνία Γέννησης:   14 Ιουνίου, 1970.

Κύλιση στην Αρχή